Khiếu nại về chất lượng dịch vụ

Quy trình tiếp nhận và khiếu nại

Điều 1: Cơ thể giải quyết

Toàn bộ những khiếu nại từ phía Khách hàng sẽ được giải quyết dựa vào sự thương lượng. Ở trong trường hợp không đạt được thỏa thuận, một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết. Nếu như sự cố xảy ra do lỗi của Nhathuochongduc.com, chúng tôi cam kết áp dụng những biện pháp cần thiết để bảo vệ được những quyền lợi khách hàng. 

Điều 2: Phương pháp gửi khiếu nại

Khách hàng có thể gửi đến khiếu nại để yêu cầu Nhà Thuốc Hồng Đức giải quyết thông qua những cách sau:

  • Cách 1: Gọi điện thoại đến số hotline: 0901771516.
  • Cách 2: Gửi email đến địa chỉ: Nhathuochongduc.com@gmail.com
  • Cách 3: Trực tiếp đến địa chỉ trụ sở: 134/1 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, TPHCM.

Điều 3: Trình tự thực hiện

Bước 1: Gửi khiếu nại

Khách hàng có thể gửi khiếu nại về dịch vụ hoặc quyền lợi chưa được đảm bảo đầy đủ đến Nhà Thuốc Hồng Đức thông qua những cách thức đã quy định ở trên. 

Bước 2: Thực hiện tiếp nhận và xử lý khiếu nại

Nhà Thuốc Hồng Đức sẽ thực hiện tiếp nhận và xác minh thông tin từ những khiếu nại của Khách hàng. 

Bước 3: Phản hồi đến khách hàng

Nhà Thuốc Hồng Đức cam kết phản hồi kết quả xử lý khiếu nại trong khoảng thời gian 3 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận và xác minh thông tin. Nhà Thuốc Hồng Đức sẽ nhanh chóng, kịp thời xử lý khiếu nại để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng. Trong trường hợp bạn vượt quá khả năng và thẩm quyền của chúng tôi, chúng tôi sẽ hướng dẫn khách hàng đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.